تبلیغات نمایش


1
مدیریت و ساماندهی تیم تولید محتوای تبلیغاتی
2
مشاوره به گروه نمایش به جهت انتشار به موقع تبلیغات
3پیشنهاد مهمان های ویژه برای مشاهده نمایش به جهت تبلیغات
از هفته دوم به بعد آغاز شود
4تولید کپشن و هشتگ های مناسب
5تبلیغات در تلگرام و اینستاگرام های مشهدی / هفته اول
6ارسال پیامک به تمامی تماشاگران تئاتر مشهد در 2 مرحله، هفته اول و هفته دوم با دو شکل متفاوت پیامک
7ایجاد کد تخفیف ویژه برای 8 هزار نفر کرمانجی برای هفته نخست
8کد تخفیف برای عوامل برای درامدزایی گروه و فروش بیشتر تمام وقت و با هماهنگی مسئول گیشه
9مجتبی شفیعی، سرنا، مصطفی آزاد : 3 مرحله تیزر، پوستر، عکس
هفته اول، پس از هفته دوم و ورود به هفته سوم
10مریم ناظران: از هفته دوم به بعد هماهنگ بشود
113 روز اول نمایش دعوت خبرنگاران و تولید خبر و عکس از نمایش
12مدیریت تبلیغات در فضای مجازی و محیطی
13انتشار خبر در سایت های تئاتری کشور

لیست اینستاگرام

instagram.com/Onlymashhad
instagram.com/Mashhad.nama
instagram.com/car.sport.mashhad.p
instagram.com/bache.poldaraye.mashhad_org
instagram.com/MashhadTakhfif
Instagram.com/Mashad.Tabligh
Instagram.com/MashhadBazaar
Instagram.com/Taster.plus
instagram.com/mashhad_havashenasi
Instagram.com/Mashhad_Akhbar
Instagram.com/Mashhad_Ghadim
instagram.com/Mashhadweather
instagram.com/vip_mashhadfood
Instagram.com/mashhad.gram
instagram.com/Mashhadonline
instagram.com/Mashhadonly
instagram.com/Mashhad_selfie
instagram.com/Mashhad_khabar
instagram.com/injamashhad
instagram.com/mashhadorreza
instagram.com/mashhad.view
instagram.com/estekhdamfori_mashhad
instagram.com/mashhad._.news
instagram.com/pedal.mashhad
instagram.com/Mashhadi.jamaat
instagram.com/pezeshkan.mashhad
instagram.com/mashhad_zoom
instagram.com/havashenasikhorasan
instagram.com/daysofmashhad
instagram.com/mashhadgardi1
instagram.com/mashhad_girl_boy
instagram.com/mardomemashhad
instagram.com/HavadesMashad
instagram.com/titremashhad
instagram.com/mashhad.onlin
instagram.com/mashhad_fori_news
instagram.com/mashhad.beautiful
instagram.com/khorasannews
instagram.com/akhbarforimashhad
Instagram.com/Mashhad.only
Instagram.com/banovan_mashad
Instagram.com/mashhad.koja.begardim
Instagram.com/Mashhad_Ct
Instagram.com/mashhadbrand
Instagram.com/havashenasi_mashhad
Instagram.com/ghazamaza.mashhad
Instagram.com/mashhaadmedia
Instagram.com/Mashhadjobs
Instagram.com/divar0511
Instagram.com/mashadziba
instagram.com/mashhad_offer
instagram.com/mashhadofftop
instagram.com/mashhad_brim.bazaar فقط استوری

لیست تلگرام

🆔 @Akhbarmashhad
🆔 @khorasanonlinenews
🆔 @MashhadWeather
🆔 @Razavi_edu
🆔 @razavieduu
🆔 @akhbarforimashhad
🆔 @Mchoghok
🆔 @mashhadjob2
🆔 @havadesmashhadiran
🆔 @MYarege
🆔 @khodro_razavi
🆔 @mashhad_funtezi
🆔 @gozaresh5
🆔 @news_khorasan
🆔 @patoogh_ir1
🆔 @mashhadia051
🆔 @ghazamaza_mashhad
🆔 @Niyazmandi_kh
🆔 @havashenasimashhadnew
🆔 @MashhadBazar
🆔 @eshteghal_mashhad
🆔 @OnlineKhorasan
🆔 @carkhorasan
🆔 @KHORASANBANO
🆔 @job051
🆔 @estekhdam51
🆔 @mashhadbanovan
🆔 @job_0513
🆔 @gozaresh05
🆔 @mashhadia_fan
🆔 @mashad_estkhdam
🆔 @Mashad_Online
🆔 @havashnasi_khorasan
🆔 @karkhorasan
🆔 @Havadaranpadide
🆔 @Mashad_News
🆔 @divarmashadi
🆔 @havadesmashhad
🆔 @banovanmashhad
🆔 @Havashenasimashhad
🆔 @ejtemaeemashhad
🆔 @siasimashhad
🆔 @eghtesadmashhad
🆔 @honarmashhad
🆔 @harimharam
🆔 @sedayekhorasaniha
🆔 @mashhad_fori_news
🆔 @weathermashhad_ir
🆔 @mashhadofftop1