تبلیغات در تلگرام

🔻روزنامه خراسان: 300 تومان
🆔 akhbaarekhorasan

🔻اخبار مشهد؛ ساعت ۲۰: 600 تومان؛ ۲.۵ کا پست آخر
🆔 akhbarmashhad

🔻صدای_خراسان: 130 تومان
🆔 @sedayekhorasaniha

🔻بانوان_مشهد: 80 تومان
🆔 @banovanmashhad

🔻آب و هوا مشهد: 80 تومان
🆔 @Havashenasimashhad

🔻اجتماعی مشهد : 80 تومان
🆔 @ejtemaeemashhad

🔻اقتصاد مشهد: 60 تومان
🆔 @eghtesadmashhad

🔻سیاسی مشهد: 60 تومان
🆔 @siasimashhad

🔻 هنر مشهد: 30 تومان
🆔 @honarmashhad

🔻خودرو مشهد: 30 تومان
🆔 @khodro1mashhad

🔻سمساری_مشهد: 30 تومان
🆔 @semsari1mashhad

🔻مسکن مشهد: 30 تومان
🆔 @maskan1mashhad

🔻حریم حرم: 20 تومان
🆔 @harimharam

🔻مشهد من: 200 تومان
🆔 @mashhadman

🔻قدس آنلاین: 50 تومان
🆔 @qudsonlineir

🔻نخست نیوز:  150 تومان
🆔 @nakhostnews

🔻ضامن خراسان: 50 تومان
🆔 @zamenkhorasan

🔻خبر یک: 20 تومان
🆔 @khabaryek1

🔻خط شرق: 50 تومان
🆔 @Khateshargh

🔻خبردار: 20 تومان
🆔 @khabardar66

🔻مشهد رخداد: 20 تومان
🆔 @mashhadrokhdad

🔻ایلنا مشهد: 30 تومان
🆔 @ilna_mashhad

🔻رکنا مشهد: 20 تومان
🆔 @rokna_kh